Crimilumni

Bezoek aan FPC Antwerpen


Beste alumni & leden van Crimilumni,

Crimilumni organiseert op 10 juli 2018 een werkbezoek bij het FPC Antwerpen. Zie hieronder de omschrijving van ons evenement.

In november 2014 werden de eerste geïnterneerden opgenomen in het eerste Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in België, in Gent. Bijna 3 jaar later, in augustus vorig jaar, stroomden de eerste patiënten op FPC Antwerpen in, het tweede FPC in ons land. De FPC’s zijn instellingen voor geïnterneerden en trachten tegemoet te komen aan de zorgbehoeften van deze doelgroep. Concreet voorzien de FPC’s in de vraag tot beveiliging van de samenleving d.m.v. behandeling van forensisch psychiatrische patiënten. Behandeling en preventie staan hierbij centraal. Momenteel zijn er 446 bedden in de FPC’s, waarvan 182 in Antwerpen.

Op dinsdag 10 juli 2018 willen we jullie de kans bieden om FPC Antwerpen van dichterbij te bekijken en dit vanuit het oogpunt van bewaking en beveiliging.

Om 17u wordt er een presentatie voorzien omtrent het FPC in het algemeen en meer concreet over de beveiliging van het centrum. Een kort luik rond het zorgaspect zal ook worden aangehaald. Hierna volgt een rondleiding langs de belangrijkste zones en plaatsen van het centrum. Aansluitend is er de mogelijkheid tot napraten bij koffie en een broodje. Er wordt gevraagd om €2 mee te brengen voor het ondersteuningsfonds van de patiënten.

Er zijn 23 plaatsen en inschrijven via onze website (pagina Activiteiten) is verplîcht.

Het Crimilumniteam.

Vernieuwing lidmaatschap


Beste alumni & leden van Crimilumni,

Met 2018 in het vooruitzicht nodigen wij u graag uit om uw lidmaatschap te vernieuwen.

Op 31 december om middernacht worden de lidmaatschappen (en dus ook de alumnikaarten) van de alumni waarbij geen nieuw lidmaatschap is, automatisch gedeactiveerd op de centrale alumnidatabank.

Indien u ook in 2018 lid wenst te blijven of te worden (van harte welkom!) kan dit door €11 te storten op rekeningnummer met IBAN BE37 9731 0472 0628 (BIC: ARSPBE22). 

Nieuw! Sinds dit jaar kan het lidmaatschap ook verlengd worden op onze website door middel van een online betaling via Bancontact. Dit kan u doen wanneer u inlogt op onze website en in het rechtermenu op 'Mijn profiel en lidmaatschap' klikt. U ontvangt dan onmiddellijk een betalingsbewijs per e-mail.

Voor deze prijs kan u van alle voordelen genieten die het lidmaatschap van de alumni-werking van de UGent biedt (zoals korting in UGent-resto’s, Ugent-shop en GUSB, voordelen bij culturele partners, en nog veel meer..) Daarenboven biedt Crimilumni aan haar leden kortingen aan voor de jaarlijkse activiteiten van de vereniging.

Het lidmaatschap loopt telkens van 1 januari tot en met 31 december.

Let op! Alumni die zich gratis aansloten op de plechtige proclamatie in september 2017 hoeven het lidmaatschap nu niet te vernieuwen en blijven lid tot eind 2018.

 TIP: Op de alumnidatabank kan je als alumnus van de UGent je eigen infofiche beheren, updaten en afschermen zoals je het zelf wenst. Neem gerust eens een kijkje via: https://tokyoap1.ugent.be/alumni2/welcome.jsf 

 Wij wensen u alvast graag een prettig eindejaar toe en een spetterend nieuwjaar!

 Het Crimilumniteam.

Nieuw jaar, nieuwe website, nieuwe activiteiten.


Welkom op de nieuwe website van Crimilumni. Bij deze willen we u tevens een voorspoedig nieuw jaar wensen en graag onze komende activiteiten aankondigen.


Tweehonderd intrigerende jaren Gentse rechtsfaculteit.

Dit jaar vieren onze Alma mater en onze Rechtsfaculteit, hun 200-jarig bestaan.

Naar aanleiding van dit jubileum worden door de Universiteit Gent, haar Faculteit Rechtsgeleerdheid en de opleidingen Rechten en Criminologische wetenschappen allerlei manifestaties georganiseerd. Ook Crimilumni draagt – samen met de decaan Michel Tison, pro-decaan Piet Taelman en Prof. Willy Van Eeckhoutte, Alumni VRG Gent en VRG - haar steentje bij tot de organisatie van het ‘Tijgerfeest’.

Tijdens dit feest zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden om het tweehonderdjarig bestaan van onze rechtsfaculteit te vieren; nl. rondleidingen, animatie, speakers’ corner en een tentoonstelling. Daarnaast zal er ook een toespraak plaatsvinden van de Minister-President van de Vlaamse Regering.

Meer informatie kan teruggevonden worden op de website (www.200jaarrechtsfaculteitugent.be) en op de facebookpagina (https://www.facebook.com/200.jaar.rechten.ugent/?fref=ts) .

Wil je verder op de hoogte blijven, registreer je dan meteen op de website.

Alle informatie vind je terug op onze activiteiten pagina.