Crimilumni

Crimilumni wordt geleid en vertegenwoordigd door een raad van bestuur. De leden hiervan hebben een mandaat dat in principe twee jaar duurt. De huidige raad (2017-2019) bestaat uit de volgende leden:

 • Gwen Herkes (voorzitter)
 • Sofie Van Roeyen (secretaris)
 • Joeri De Caluwé (penningmeester)
 • Melanie Defruytier (ledenbeheerder)
 • Bjorn Vanhaeren
 • Christophe Vandeviver
 • David De Bock
 • Maria De Sterck
 • Mathieu Baert
 • Vincent Eechaudt
 • Kilian Van Leemput
 • Eleni De Roeck

Crimilumni is steeds op zoek naar nieuwe, enthousiaste bestuurders. Heb jij zin om je schouders mee onder Crimilumni te zetten? Aarzel dan niet en dien je kandidatuur in via eem e-mail naar crimilumni@ugent.be.