Crimilumni

Career Dating met Criminologen


Praktisch

Datum: donderdag 5 maart 2020.
Locatie: Het Pand, Onderbergen 1 9000 Gent (zaal Refter).
Prijs: Crimilumni-leden en masterstudenten criminologie UGent nemen gratis deel.

Niet-leden betalen € 11,00 (voor alumni omvat dit deelname aan het event en lidmaatschap Crimilumni tot eind 2020). Bent u alumnus/a, maar nog geen lid van Crimilumni en wenst u toch deel te nemen? Dat kan door 11€, te storten op ons rekeningnummer met IBAN BE37 9731 0472 0628 (BIC: ARSPBE22) met als opmerking uw naam, of online te betalen (Bancontact) via onze website.


Programma van de avond:

  • 18u30 - 19u00: onthaal deelnemers;
  • 19u: Welkom en startschot door de Voorzitter van de opleidingscommissie Criminologische Wetenschappen
  • 19u10 - 20u50: career dates;
  • 20u55: Dankwoord door de Voorzitter van de Vakgroep Criminologie, Strafrecht & Sociaal Recht
  • 21u - 22u30: afsluitende netwerkreceptie in de Kapittelzaal.

Inschrijven

Graag vragen wij uw aanwezigheid te bevestigen en tevens aan te geven of u ook op de afsluitende receptie aanwezig zal zijn. Het evenement is jaarlijks volzet. Daarom willen we u graag verzoeken om ons tijdig te verwittigen indien u toch niet aanwezig kan zijn. Inschrijven is mogelijk via de website van Crimilumni: www.crimilumni.be

Leden van vzw Crimilumni zijn van harte welkom op onze afsluitende netwerkreceptie en kunnen daarvoor afzonderlijk inschrijven. Zo proeft u ook van de sfeer van dit evenement en kunt u eventueel jaargenoten ontmoeten.

Bent u UGent criminoloog en heeft u interesse om uw job voor te stellen tijdens dit event aan onze studenten? Neem gerust contact op via melanie.defruytier@ugent.be

Vernieuwing lidmaatschap


Beste alumni & leden van Crimilumni,

Met 2020 in het vooruitzicht nodigen wij u graag uit om uw lidmaatschap te vernieuwen.

Op 31 december om middernacht worden de lidmaatschappen (en dus ook de alumnikaarten) van de alumni waarbij geen nieuw lidmaatschap is, automatisch gedeactiveerd op de centrale alumnidatabank.

Indien u ook in 2020 lid wenst te blijven of te worden (van harte welkom!) kan dit door €11 te storten op rekeningnummer met IBAN BE37 9731 0472 0628 (BIC: ARSPBE22). 

Nieuw! Sinds enkele jaren kan het lidmaatschap ook verlengd worden op onze website door middel van een online betaling via Bancontact. Dit kan u doen wanneer u inlogt op onze website en in het rechtermenu op 'Mijn profiel en lidmaatschap' klikt. U ontvangt dan onmiddellijk een betalingsbewijs per e-mail.

Voor deze prijs kan u van alle voordelen genieten die het lidmaatschap van de alumni-werking van de UGent biedt (zoals korting in UGent-resto’s, Ugent-shop en GUSB, voordelen bij culturele partners, en nog veel meer..) Daarenboven biedt Crimilumni aan haar leden kortingen aan voor de jaarlijkse activiteiten van de vereniging.

Het lidmaatschap loopt telkens van 1 januari tot en met 31 december.

Let op! Alumni die zich gratis aansloten op de plechtige proclamatie in september 2019 hoeven het lidmaatschap nu niet te vernieuwen en blijven lid tot eind 2020.

 TIP: Op de alumnidatabank kan je als alumnus van de UGent je eigen infofiche beheren, updaten en afschermen zoals je het zelf wenst. Neem gerust eens een kijkje via: https://webappsx.ugent.be/alumni2/welcome.jsf 

 Wij wensen u alvast graag een prettig eindejaar toe en een spetterend nieuwjaar!

 Het Crimilumniteam.

After work


Na het grote succes van vorig jaar, organiseert Crimilumni ook dit jaar opnieuw een heuse afterwork party (sic: netwerkevent, reünie-avond, etc.). Dit event zal plaatsvinden op donderdag 14 november 2019 in het Kollekasteel, een charmante en vooral makkelijk bereikbare plaats. Wij zouden alle alumni-criminologen van de UGent willen uitnodigen om vanaf 18 uur aanwezig te zijn om een glas te drinken met uw collega-criminologen. 

Is het niet om oude studiegenoten terug te zien, dan zal het beslist een ideale gelegenheid zijn om een praatje te slaan met uw toenmalige professor, dan wel om uw visitekaartje aan één van de vele criminologen die inmiddels mooie functies bekleden te overhandigen.

Wij beseffen dat we niet alle alumni-criminologen zelf kunnen bereiken. Wij zouden het dan ook enorm op prijs stellen indien u uw kennissen criminologen zou kunnen uitnodigen voor dit evenement!

Tot binnenkort, 

Het Crimilumni-team 

Diner-causerie met Paul Ponsaers: voorstelling ‘Loden jaren.


Op dinsdag 25 juni 2019 (vanaf 19u) organiseert Crimilumni een diner-causerie met em. prof. Paul Ponsaers naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek ‘Loden jaren. De Bende van Nijvel gekaderd’. Bij aanvang van deze causerie zal hij dan ook zijn nieuwe boek voorstellen, waarna het mogelijk is om tijdens het diner hier nog verder op in te gaan.   

Paul Ponsaers buigt zich al meer dan dertig jaar over het dossier van de Bende van Nijvel en was tevens coauteur van het eerste boek over de Bende in 1988, ‘De Bende. Een documentaire’. Zijn nieuwe boek schetst de kroniek van een tijdperk, de ‘loden jaren’ van de Bende van Nijvel, die aan de feiten van 1982 tot 1985 voorafgaan en er onlosmakelijk verband mee houden. Het boek is erg interessant voor wie zich nader wil informeren over de Bende van Nijvel, maar ook – en vooral – het fenomeen wil plaatsen in zijn historische context. Op een indringende en gedocumenteerde wijze werd een analytisch verhaal geschreven over dit tijdperk. Wat gebeurde er allemaal in die jaren, getekend door de opkomst van extreemrechts? De auteur bespreekt sleutelgebeurtenissen (de opkomst van het Front de la Jeunesse, de brand bij het communistische tijdschrift Pour, de intrede van Westland New Post, de oprichting van Groep G in de schoot van de rijkswacht) en sleutelfiguren (de entourage van toenmalig minister van Defensie Paul Vanden Boeynants, de bendes van Bouhouche en Beijer, Bultot en De Staerke). Tevens komt de voedingsbodem voor de vele complotverhalen ook aan bod.

Paul Ponsaers zijn grondige kennis van zaken zorgt ervoor dat hij alle informatie rond de Bende van Nijvel in perspectief kan plaatsen, wat ongetwijfeld zal resulteren in een zeer interessante avond.

Enkel de betalende leden van Crimilumni kunnen zich inschrijven. Het inschrijvingsgeld is slechts € 40, deze prijs omvat het diner (voorgerecht en hoofdgerecht met aangepaste wijnen en water) alsook een exemplaar van het boek ‘Loden jaren. De Bende van Nijvel gekaderd’.

Aangezien de plaatsen beperkt zijn, vragen we om zo snel mogelijk in te schrijven.

Exclusief bezoek aan het Europees Parlement


Beste alumni & leden van Crimilumni,

Crimilumni organiseert op 4 maart 2018 een exclusief bezoek aan het Europees Parlementgekoppeld aan een uitwisseling met een aantal Europese Parlementsleden.

In tijden waarin de Europese Unie onder druk staat, getuige onder meer de Brexit-saga, leek het Crimilumni interessant om haar leden kennis te laten maken met het Europees Parlement te Brussel, het hart van de Europese Unie. Niet alleen het gebouw is indrukwekkend en het bezoeken waard, ook inhoudelijk hebben wij een criminologisch-relevant programma voorzien. Zeker voor wat betreft criminologische thema’s is het immers niet steeds even duidelijk welke invloed de Europese Unie uitoefent.

Op 4 maart 2018 om 18h wordt vooreerst een begeleide rondleiding van een 30-tal minuten in het Europees Parlement voorzien.

Na deze rondleiding wordt een ontmoeting georganiseerd met de parlementsleden de heer Tom Vandenkendelaere uit Belgie en mevrouw Roberta Metsola uit Malta. Hierbij zullen beide parlementsleden kort uit de doeken doen wat hun taken inhouden en welke invloed dat heeft op ons. Vervolgens zal de mogelijkheid worden voorzien om aan beide parlementsleden een aantal inhoudelijke vragen te stellen. Hiervoor wordt 60 minuten voorzien.  

Roberta Metsola is lid en coördinator van de EVP binnen de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE). Hierbij was Roberta Metsola onder meer rapporteur met betrekking tot de “resolutie inzake de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie”.  Roberta Metsola was ook zeer actief met betrekking tot Frontex (Europees Grens- en kustwachtagentschap) en werd recent aangesteld als rapporteur om de nieuwe Frontex- en migratiewetgeving door het Europees Parlement te begeleiden  (http://www.independent.com.mt/articles/2019-01-14/local-news/Metsola-leads-new-EU-law-to-boost-border-security-and-manage-migration-6736202051) .

Tom Vandenkendelaere is lid van de Commissie economische en monetaire zaken en van de bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking. Als Belgisch parlementslid verdedigt hij onze Belgische belangen.

Er is een beperkte capaciteit van 30 deelnemers en inschrijven via de website is verplicht. Aangezien alle namen moeten worden gecontroleerd door het Europees Parlement moet iedereen minstens 7 dagen voor het evenement inschrijvenStadskledij is verplicht voor de deelnemers.

Concreet voorzien wij twee mogelijkheden om af te spreken. Ofwel ben je om 17h45 stipt – er is een strikte toegangscontrole - aan het Europees Parlement (Brussel 1047, Wiertzstraat 60) ofwel neem je samen met ons de trein van 16h23 te Gent Sint Pieters richting Brussel. Ook voor de terugreis kunt U aansluiten bij ons. Wij verwachten dat de activiteit omstreeks 20h15 zal eindigen. Crimilumni voorziet hierbij gratis de treintickets.

Dit is een unieke opportuniteit. Aarzel niet te lang om in te schrijven.

Het Crimilumniteam

After work event voor Criminologen Universiteit Gent


Na het grote succes van vorig jaar, organiseert Crimilumni ook dit jaar opnieuw een heuse afterwork party (sic: netwerkevent, reünie-avond, etc.). Dit event zal plaatsvinden op donderdag 8 november 2018 in het Kollekasteel, een charmante en vooral makkelijk bereikbare plaats. Wij zouden alle alumni-criminologen van de UGent willen uitnodigen om vanaf 18 uur aanwezig te zijn om een glas te drinken met uw collega-criminologen. 

Is het niet om oude studiegenoten terug te zien, dan zal het beslist een ideale gelegenheid zijn om een praatje te slaan met uw toenmalige professor, dan wel om uw visitekaartje aan één van de vele criminologen die inmiddels mooie functies bekleden te overhandigen.

Wij beseffen dat we niet alle alumni-criminologen zelf kunnen bereiken. Wij zouden het dan ook enorm op prijs stellen indien u uw kennissen criminologen zou kunnen uitnodigen voor dit evenement!

Tot binnenkort, 

Het Crimilumni-team 

Met dank aan Securitas voor haar bijdrage aan dit evenement.

Image may contain: text