Crimilumni

Hier kan men de belangrijkste documenten met betrekking tot onze vzw terugvinden. Het betreft onder meer onze statuten, het huishoudelijk reglement en - voor wie toegang heeft - verslagen van vergaderingen.

Statuten

Flyers en affiches

Algemene Vergaderingen

Andere