Crimilumni

De vzw Crimilumni werd opgericht in 2010. De vereniging ontstond uit de vroegere vereniging OSCRUG (oud-studenten Criminologie Rijksuniversiteit Gent) en werd aangevuld met vers bloed. Op die manier werd getracht om de alumni-werking van de opleiding Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent nieuw leven in te blazen. Meer weten? Lees zeker eens het hoofdstuk "OSCRUG wordt Crimilumni: 60 jaar alumnivereniging van studenten criminologie" (Christophe Vandeviver, Maria De Sterck en Stijn Van Daele) in "75 jaar criminologie aan de Universiteit van Gent" (2013). Klik hier voor een volledige referentie en een abstract.

Het doel van de vereniging is dubbel. Crimilumni wil zowel de band tussen de afgestudeerde criminologen onderling als de band tussen de voormalige criminologiestudenten en de opleiding Criminologische Wetenschappen van de UGent aanhalen, versterken en uitbouwen. Crimilumni beoogt tevens de maatschappelijke belangen van de alumni te behartigen en de wetenschappelijke en sociaal-culturele ontwikkeling na de studie verder te inspireren. Concreet zal dit doel zich realiseren via regelmatige academische en sociaal-culturele activiteiten die onderling contact tussen alumni mogelijk maken.

De vereniging bestaat uit toegetreden leden, effectieve leden (die deel uitmaken van de algemene vergadering) en een raad van bestuur.

Je kan ons contacteren via [email protected]